تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(3)گفت وگو با سیدیحیی یثربی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

نویسنده

کارشناس تاریخ شفاهی


عنوان مقاله [English]

Oral History of Teaching Philosophy in Iran (3) Interview with Seyedihi Yathrebi and Dr. Gholamhossein Ebrahimi Dinani

نویسنده [English]

  • Fatemeh Nouraynejad
Oral History Expert