اصول اخلاقی انتشار مقاله

* مجله تابع اصول اخلاقی و پایبند به مالکیت فکری است و هیات تحریریه مجله در هر شرایطی که تخلف نویسندگان در این زمینه محرز شود، از انتشار مقاله  ممانعت خواهند کرد.

* نشریه از دریافت مقاله‌های پژوهشی معتبری که حاوی یافته‌های علمی جدید باشد استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های تنها مبتنی بر گردآوری یا ترجمه  صرف معذور است.

* مقالات ارسالی به‌ هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.

* نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

* انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

login