راهنمای نویسندگان

هنگام ارسال مقالات رعایت نکات و دستورالعمل های  ذیل برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله ضروری است:

لطفا کلیه مقالات از طریق سامانه مجله به آدرس ذیل ارسال گردد. لازم به ذکر است جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید.

http://joralh.nlai.ir

پذیرش مقاله صرفا از طریق سایت مجله امکان پذیر است. برای ثبت نام در سایت دو قصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی ارسال نموده و مراحل زیر را اجرا فرمایید:
۱. مقالات فقط به‌صورت الکترونیک و از طریق نشانی http://joralh.nlai.ir دریافت می‌شوند توسط فرد رابط و یا نویسنده مسئول مقاله دریافت می شوند.

  • همواره نویسنده مسئول در مقالات برگرفته از پایان نامه استاد راهنماست.
   می بایستی - مقاله ارسال‌شده در نشریه در جای دیگری  چاپ نشده یا هم‌زمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
   ۲. زبان رسمی مجله، فارسی است اما لازم است چکیده مبسوط مقاله به انگلیسی و در صورت لزوم به عربی باشد. و ارائه چکیده انگلیسی الزامی است.
   ۳. مقالات قابل‌چاپ در مجله به شرح ذیل می باشند:
   الف. مقالات کامل پژوهشی: مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشیِ نویسنده و یا نویسندگان باشد.
   ب. مقالات تحلیلی: به تعداد محدود و از اشخاص مجرب- که دارای بصیرت کامل از موضوعی خاص هستند و تعداد قابل ‌قبولی مقاله پژوهشی نیز درزمینه مورد ‌بحث به چاپ رسانده‌اند- پذیرفته می‌شود.
   ج. نقد و بررسی اثر داخلی و خارجی افراد صاحب‌نظر در حوزه مورد بحث.
   د. مقالات علمی مروری.
   ۴. مجله از پذیرش مقالات بیش از ۲۰ صفحه (۶۵۰۰ کلمه) معذور است.
   ۵. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
   ۶. مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
   ۷. مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد:
   عنوان مقاله: عنوان باید کوتاه، گویا و دربردارنده کلیدواژه های مقاله باشد.

نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان (نویسنده مسئول نیز  مشخص شود)،

چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، روش/رویکرد پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری (در 150 تا 200 واژه)، و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله و به‌شکل مفرد مانند: کتابخانه دانشگاهی) باشد،

واژگان کلیدی: معمولاً 3 تا ۵ واژه یا عبارت موضوعی کوتاه آورده شود که بایستی موضوعات اصلی و فرعی مقاله را پوشش دهد.

هدف: شامل مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، فرضیه‌ها (در صورت لزوم)، و مدل مفهومی پژوهش است که همگی در این بخش و بدون ذکر عناوین فرعی با پیوند منسجم علمی قرار می‌گیرند)؛ دقت شود عنوان مقاله در هدف عینا تکرار نشود،

روش: روش‌شناسی، نوع مصاحبه، بسته پرسشی، جامعه آماری، جدول‌ها (شماره و عنوان در بالای جدول)، تصاویر و یا نمودارها (شماره و عنوان در بالای تصویر یا نمودار)؛ در روش بیان گردد که چه کارهایی نویسنده برای نوشتن مقاله انجام داده است.

یافته‌ها و نتیجه‌: گزارش یافته‌های اصلی؛ نتایج و تبیین یافته­ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها.

چکیده مبسوط:  تهیه چکیده مبسوط علاوه بر چکیده مختصر شامل تمامی موارد بالا در 300 کلمه و ترجمه دقیق آن. (ترجمه گوگلی مورد پذیرش نیست.) 

منابع: ذکر منبع در پایان مقاله ضروری است.

تبصرة ۱: رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.
تبصرة ۲: جدول‌ها و شکل‌ها باید دارای عنوان و درصورت نیاز، پانوشت ‌کامل در پایین آن‌ها باشد.
تبصرة ۳: معادل لاتین اسامی و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در پا‌نوشت آورده شود.
تبصرة ۴: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/ صفحات/ برای مصاحبه: نام خانوادگی راوی، سال) نوشته شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، مانند منابع فارسی عمل شود. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة ۱۲) درج شود.
تبصرة ۵: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت سیاه و مورب (قلم شمارة ۱۱) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» داخل گیومه قرار گیرد.
۸. شیوة نگارش منابع:
الف. کتاب: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار)، نام کتاب (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱)، نام و نام خانوادگی مترجم، جلد. نوبت چاپ، ناشر، محل نشر.
ب. مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار مقاله)، «نام مقاله». نام مجله و نام نشریة الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱)،دوره. تاریخ مراجعه به سایت.

ج. مصاحبه: نام خانوادگی، نام[راوی] (تاریخ مصاحبه)، مصاحبه گر، حرفه راوی، سن راوی، محل مصاحبه.
۹. نحوة تایپ مقالات:
مقاله با استفاده از قلم بی‌یاقوت ۱۲ (در مقالات لاتین از تایمز ۱۱) تنظیم شود. شمارة صفحه در متن در پایین هر صفحه درج شود. فاصلة میان سطور 1/5سانتی‌متر باشد. تصاویر باید در فرمت jpeg، با کیفیت تصویری dpi ۳۰۰ و یا ppi ۳۰۰ فرستاده شود و خوانا، روشن و دقیق باشد.

---------------------------------------------------------------

فایل تعارض منافع

login