نقد و بررسی کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار »

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی، استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Review of the book "Diary Writing and Its Place in Qajar Historiography"

نویسنده [English]

  • Mahbobeh Shamshirgarha
Doctor of Persian Language and Literature, Assistant Professor of Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran