معرفی و بررسی کتاب «د ل سپرده به کودکان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ »

نویسنده

کتابدار، پژوهشگر و عضو هیئت رئیسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران


عنوان مقاله [English]

Introduction and review of the book "In the deposit of children, oral history interview with Soraya Ghezel Ayagh"

نویسنده [English]

  • Kazem Hafezian Razavi
Librarian, researcher and member of the board of the Iranian Library and Information Association