سنت شفاهی در آرای مورخان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ،دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 کارشناس ریاضی کاربردی، کارشناس اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


عنوان مقاله [English]

Oral tradition in the opinions of historians

نویسندگان [English]

  • Farhad NamBradarShad 1
  • Mahmod Rahimzadeh 2
1 Master of History, Shahid Beheshti University, Documentary Expert Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran
2 Expert in Applied Mathematics, Information Expert of the Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran