تاریخ از پائین، تاریخ زندگی روزمره و تاریخ خُرد

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، مترجم و پژوهشگر


عنوان مقاله [English]

History from below, history of daily life and history of micro

نویسنده [English]

  • Fatemeh Yahoseini
Master of Industrial Management, Translator and Researcher