مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر

نویسنده

دکتری تاریخ محلی؛ مدیر اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی


عنوان مقاله [English]

Components of Oral Historiography in Contemporary History

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hassanabady
PhD in Local History; Director of Documents and Press of Astan Quds Razavi