تجربۀ عملی تدوین مستندنگاری زندگی شهدا، با تمرکزبر کتاب رودخانه های کوچک چپرپرد

نویسنده

پژوهشگر تاریخ شفاهی


عنوان مقاله [English]

Practical experience in documenting the lives of martyrs, focusing on the book Small Rivers of Chaparpard

نویسنده [English]

  • Shahab Ahmadpour
Oral History Researcher