راهکارهایی برای تدوین در تاریخ شفاهی

نویسندگان

1 کارشناس بخش آفرینش های ادبی؛ دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری شهرستان اراک و کارشناس زبان و ادبیات فارسی

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی


عنوان مقاله [English]

Solutions for compilation in oral history

نویسندگان [English]

  • Maryam Talebi 1
  • Maryam Haji zadeh 2
  • Sareh Mashhadi 2
1 Expert in Literary Creations; note book Culture and sustainability studies in the field of art Arak city and language and literature expert Farsi
2 Master of History of Islamic Iran