تاریخ شفاهی مردم نگارانه؛ ظرفیتی ویژه برای تنوع قالب های تدوین در حوزه تاریخ شفاهی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس


عنوان مقاله [English]

Ethnographic oral history; Special capacity for a variety of editing templates in the field of oral history

نویسنده [English]

  • Morteza Ghazi
Master of Economics, Group Manager Social Studies Center for Sacred Defense Documentation and Research