ملاحظاتی چند درباره چیستی تدوین در تاریخ شفاهی

نویسنده

دکتری تخصصی تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

A few remarks on what editing is in oral history

نویسنده [English]

  • Masoud Atashgaran
PhD in History of the Institute of Humanities and Cultural Studies