تشخیص بحران های سلامت عمومی: آنچه می توانیم درباره ابولا از تاریخ شفاهی بیاموزیم

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا


عنوان مقاله [English]

Diagnosing public health crises: What we can learn about Ebola from oral history

نویسنده [English]

  • Narges Salehnejad
Al-Zahra University PhD student