رمزگویان ناواهو - دیدگاه های تاریخی استادِ روایتگر دانشگاه ایالتی آریزونا

نویسنده

کارشناس اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Navajo Encoders - Historical Perspectives by Arizona State University Narrator Professor

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhammadinia
Documentation expert National Documents and Library Organization