تاریخ شفاهی چیست و منشاء آن از کجاست؟

نویسنده

دکتری تاریخ، کارشناس تاریخ شفاهی


عنوان مقاله [English]

What is oral history and where does it come from?

نویسنده [English]

  • Soheila Safari
PhD in History, Expert in Oral History