کاربرد روش پدیدارنگاری در آموزش تاریخ شفاهی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

Application of phenomenological method in teaching oral history

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli
PhD student, Islamic Azad University, Research Expert, Institute of Humanities and Cultural Studies