تاریخ شفاهی و اهمیت آن در محلی نگاری شخصیت زنان در جنوب ایران

نویسنده

دکتری تاریخ محلی؛ مدیر اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی


عنوان مقاله [English]

Oral history and its importance in topography of female personality in southern Iran

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hassanabady
PhD in Local History; Director of Documents and Press of Astan Quds Razavi