تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ویژگی ها و ضرورت ها

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Oral History of the National Archives and Library of the Islamic Republic of Iran: Features and Necessities

نویسنده [English]

  • peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran