تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران (1) گفتگو با آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی

نویسنده

کارشناس ارشد ادیان و عرفان، کارشناس تاریخ شفاهی


عنوان مقاله [English]

Oral History of Philosophy Education in Iran (1) Interview with Ayatollah Seyed Hassan Saadat Mostafavi

نویسنده [English]

  • Fatemeh Noorinejad
Master of Religions and Mysticism, Expert in Oral History