نخستین آئین نکو داشت راویان تاریخ شفاهی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان؛ کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور


عنوان مقاله [English]

The first ritual of Neko was narrators of oral history

نویسنده [English]

  • Roya Muhammadlo
Master of Persian Language and Literature, University of Guilan; Expert in planning and reviewing the country's documents