نشست ضرورت های تدوین تاریخ شفاهی نمایش کودک و نوجوان

نویسندگان

1 کارشناس تاریخ، کارشناس بررسی اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 کارشناس ارشد تاریخ، رئیس گروه اطلاع رسانی منابع دیداری- شنیداری


عنوان مقاله [English]

Meeting on the necessities of compiling an oral history of children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gabrieli 1
  • Shafigheh Nik Nafas 2
1 History expert, document review expert And documents of the National Documents and Library Organization
2 Master of History, Head of Visual-Audio Resources Information Group