تاریخ شفاهی شاهدی در تاریخ

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، کارشناس پژوهشکده اسناد


عنوان مقاله [English]

Oral history is a witness in history

نویسنده [English]

  • Farahnaz Ismail Beigi
PhD student in University Sociology Islamic Azad, Research Sciences Branch, Expert Document Research Institute