آیا تاریخ شفاهی زنان دارای ویژگی های خاص است؟

نویسنده

کارشناسی ارشد زبانشناسی. کارشناس پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Do women's oral histories have special features?

نویسنده [English]

  • Farahnaz Beigi
Master of Linguistics. Expert Document Research Institute, Documents Organization and National Library of Iran