مصاحبه با زنده یاد، دکتر ابراهیم یونسی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Interview with Zande Yad, Dr. Ebrahim Younesi

نویسنده [English]

  • Peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the Documents and Library Organization National Iran