مبانی نظری تاریخ نگاری تاریخ شفاهی با تأکید برگفتمان های تاریخ شفاهی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه آزاد


عنوان مقاله [English]

Theoretical foundations of oral history historiography with emphasis on oral history discourses

نویسنده [English]

  • Faezeh Tavakoli
PhD student in history, Azad University