مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the oral history of the war in the archives of the Iran-World War

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
1 Graduated from Al-Zahra University with a master's degree in archival studies
2 Professor of Information Science and Al-Zahra University