تأملی در امکان و فایدۀ تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران

نویسنده

پژوهشگر تاریخ معماری، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران


عنوان مقاله [English]

A reflection on the possibility and benefits of oral history in the history of Iranian architecture

نویسنده [English]

  • Mitra Hashemi
Researcher in the history of architecture, graduate Master of Architectural Studies in Iran