نقش تاریخ شفاهی در تهیه تاریخ خانوادگی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانۀملی ایران


عنوان مقاله [English]

The role of oral history in preparing family history

نویسنده [English]

  • peymaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran