سخن نخست : اندر روش شناسی تاریخ شفاهی

نویسنده

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان


عنوان مقاله [English]

First word: in the methodology of oral history

نویسنده [English]

  • Morteza Nouraei
Department of History; University of Isfahan; Iran