گزارش برگزاری اولین دوره آموزش کوتاه مدت تاریخ شفاهی در دانشگاه پیام نور

نویسنده

دانشجوی دکتری ادبیات فارسی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Report on holding the first short-term oral history training course at Payame Noor University

نویسنده [English]

  • Muhammad Mirkazemi
PhD student in Persian Literature, Kish International Campus, University of Tehran