نشست بررسی چالش های آماده سازی متن مصاحبه های تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر

نویسنده

کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Meeting to review the challenges of preparing the text of oral history interviews for publication

نویسنده [English]

  • Peymaneh Salehi
Expert in charge of the National Archives and Library of Iran