اطلا ع رسانی تحت وب مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

نویسنده

کارشناس مسئول تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Web-based information of oral history interviews of the National Archives and Library of Iran

نویسنده [English]

  • Peymaneh Salehi
Expert in charge of the oral history of the organization Documents and National Library of Iran