نیم نگاهی بر مبادی تدوین در تاریخ شفاهی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Principles of Compilation in Oral History

نویسنده [English]

  • Alireza Kamari
Author and researcher in the field cultural studies