تاریخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نیاز فردا

نویسنده

مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی


عنوان مقاله [English]

Oral History of Parliament Necessity Today Needs Tomorrow

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hasan Abadi
Document and press management of Astan Quds Razavi