سخن سردبیر پس از بیست سال و اندی

نویسنده

رییس تاریخ شفاهی آرشیو ملی ایران


عنوان مقاله [English]

The words of the editor after twenty years

نویسنده [English]

  • Gholamreza azizi
Head of Oral History of the National Archives of Iran