معرفی نشریه فصلنامه مطالعات تخصصی و تاریخ شفاهی دفاع مقدس: الماس ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Introduction to the Quarterly Journal of Specialized Studies and Oral History of Sacred Defense: Diamonds of Iran

نویسنده [English]

  • Gholamreza Azizi
Member of the faculty and head of the Documentation Research Institute, the Documents Organization and the National Library of Iran