اخبار و اعلانات

مصاحبه با آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، عضو محترم تحریریه نشریه پژوهش های تاریخ شفاهی

       در مصاحبه ایشان درمورد اهداف و اهمیت مجله فرمودند که به طور طبیعی توقع از اولین نشریه که می خواهد به طور تخصصی در حوزه تاریخ شفاهی کار کند این است که تلاش کند  اجماعی را پدید بیارود بین اهل فن و اهل تاریخ و نوعی استاندارد سازی انجام دهد. از نظر ایشان امروزه تاریخ شفاهی در ایران بسیار رایج شده و خیلی از مؤسسات این کار را انجام میدهند، حتی خیلی از مؤسساتی که  تخصصی در این کار ندارند، مثلاً فلان کارخانه، فلان مؤسسه برای خود مشغول تهیه تاریخ شفاهی هستند. این امر از یک جهت ممکن است خوب باشد و از طرف دیگر مشکلاتی درست می کند. به این خاطر ...

مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی برخط استانداردهای انواع مقاله نویسی در عرصه تاریخ شفاهی

کارگاه آموزشی برخط استانداردهای انواع مقاله نویسی در عرصه تاریخ شفاهی

مطالعه بیشتر
login