معرفی و بررسی کتاب شمع خِرَد، خاطرات کامران فانی

نویسنده

کتابدار، پژوهشگر و عضو هیئت رئیسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران