فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از بارگزاری کامل در سامانه وارد فرآیند ارزیابی می شود. دریافت ایمیل از سامانه که حاکی از کامل بودن فرآیند بارگزاری است نشان می دهد که مقاله به درستی وارد سامانه شده است. پس از طی این فرآیند مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و دبیران علمی تعیین داور می شود و برای داور ارسال می گردد.مقالات ارائه ‌شده در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند:

در مرحله نخست، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوان و متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند.در مرحله بعد، یعنی مرحله داوری مقالات که از 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

-  برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛

- ساختاری علمی و روان داشته باشد؛

- محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛

- یافته‌های آن به‌صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد.

تجمیع نظرات داوران توسط مجله و ارسال به نویسنده مرحله بعدی است که کنترل اعمال موارد مدنظر داور نیز توسط شخص داوران انجام می گیرد و لذا انجام دقیق نظرات داوران در به نتیجه رسیدن مقاله کمک‌کننده خواهد بود. پس از تایید اعمال نظرات و گزارش آن به سردبیر و اعلام کفایت داوری توسط سردبیر، نامه پذیرش صادر می شود و وضعیت مقاله به پذیرفته شده اولیه در سامانه تغییر می یابد.

مجله نیاز به ارتباط مستمر با پژوهشگر تا هنگام چاپ مقاله دارد و لذا با طی شدن فرآیند ویرایش، استاندارد سازی چکیده های فارسی و لاتین، صفحه آرایی و بارگزاری در سامانه، مقاله پذیرش نهایی می شود.

مقاله در ابتدا به صورت الکترونیکی منتشر و سپس برای چاپ کاغذی تحویل انتشارات سازمان می گردد. فرآیند چاپ کاغذی حدودا دو ماه زمان می برد و یک نسخه کاغذی نیز تحویل هر یک از نویسندگان می گردد. 

فرآیند داوری زمانگیر است ولی مجله سعی می نماید که با همکاری داوران متعدد این فرآیند را کاهش دهد. در این مدت دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی از شکیبایی پژوهشگران سپاسگزار خواهد بود.

login