معرفی و بررسی کتاب «فانوس تابان، مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه »

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، کارشناس گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Introducing and reviewing the book "Taban Lantern, Interview of Oral History with Jaleh, the Only Teacher"

نویسنده [English]

  • Roya Mohammadlo
Master of Persian Language and Literature, Expert of Visual and Audio Resources Information Group of the Documents Organization and National library