تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید دورنمائی از دگرگونی زندگی اجتماعی در خلال تحولات شهری

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشکده بارتلت، دانشگاه لندن


عنوان مقاله [English]

Oral history and urban studies in order to generate a perspective of the transformation of social life during urban developments

نویسنده [English]

  • Reza Masoudinejad
PhD student at Bartlett University, University of London