دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،کارشناس مسئول سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Availability of oral history interviews in the provincial centers of the National Archives and Library of Iran

نویسنده [English]

  • peimaneh Salehi
Master of Persian Language and Literature, Expert in charge of the National Archives and Library of Iran