کاربرد تاریخ شفاهی در تدوین تاریخ مؤسسه ها و سازمان های دولتی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ،دانشگاه علوم تحقیقات


عنوان مقاله [English]

Application of oral history in compiling the history of government institutions and organizations

نویسنده [English]

  • Hsan Mehrabi
PhD student in History, University of Research Sciences