دانشگاه فنی و حرفه ای از منظر تاریخ شفاهی

نویسنده

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی


عنوان مقاله [English]

Technical and Vocational University from the Perspective of Oral History

نویسنده [English]

  • Shahnaz Jabalameli
Lecturer of Dr. Shariati Technical and Vocational College