آئین نامه پیشنهادی چاپ و انتشار مصاحبه های تاریخ شفاهی

نویسنده

عضو هیئت علمی، رئیس پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Proposed regulations for publishing and publishing oral history interviews

نویسنده [English]

  • Gholamreza Azizi
Faculty member, director of the research institute Documents, Documents Organization and National Library of Iran