صدق و کذب در تاریخ شفاهی

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Saeedi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran