قوانین و مقررات تاریخ شفاهی

نویسنده

کارشناس آرشیو، دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


عنوان مقاله [English]

Oral History Rules and Regulations

نویسنده [English]

  • Raziyeh Farshid
Msc of Archival Studies in information and knowledge retrieval