نظریه حافظه: فردی و اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، کارشناس پژوهشکده اسناد؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی


عنوان مقاله [English]

Memory theory: individual and social

نویسنده [English]

  • Farahnaz Ismail Beigi
PhD student in Sociology, University Islamic Azad, Research Sciences Branch, Expert Document Research Institute; National Documents and Library Organization