تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه

نویسنده

مسئول واحد تاریخ شفاهی وزارت امورخارجه


عنوان مقاله [English]

Oral History of the Ministry of Foreign Affairs

نویسنده [English]

  • Hasan Alibakhshi
Head of the Oral History Unit of the Ministry of Foreign Affairs