شیوه نامه پیشنهادی آماده سازی متن مصاحبه تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر

نویسنده

کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


عنوان مقاله [English]

Proposed method of preparing the text of the oral history interview for publication

نویسنده [English]

  • Roya MuhammadLo
Expert in planning and reviewing documents and documents of the country, National Archives and Library of Iran